vn1   en1   ru1
icon-mail inbound@bt-travel.com.vn
icon-phone (+84) 91307 3408
default-logo

TOUR QUẢNG BÌNH THĂM VŨNG CHÙA – THIÊN ĐƯỜNG – ZIPLINE

TOUR QUẢNG BÌNH THĂM VŨNG CHÙA – THIÊN ĐƯỜNG – ZIPLINE SÔNG CHÀY – HANG TỐI NGÀY 1: HÀ NỘI – ĐỒNG HỚI Đoàn tập trung tại Ga Hà...

QUẢNG BÌNH CLASSIC

NGÀY 1: HÀ NỘI – ĐÔNG HỚI Đoàn tập trung tại Ga Hà Nội đáp chuyến tàu QB1 khởi hành lúc 21h00 đi Đồng Hới. Đoàn nghỉ đêm trên tàu. NGÀY 2: ĐỒ...

QUẢNG BÌNH NĂNG ĐỘNG

NGÀY 1: HÀ NỘI – ĐÔNG HỚI Đoàn tập trung tại Ga Hà Nội đáp chuyến tàu QB1 khởi hành lúc 21h00 đi Đồng Hới. Đoàn nghỉ đêm trên tàu. NGÀY 2: ĐỒ...